Amazon Ormanlarında Cinayet

Amazon, dünyanın el değmemiş en büyük yağmur ormanını içinde taşıyor. Bu bölgede, paranın, siyasi ve iktisadi çıkarların yanında insan hayatının yanık bir kibrit çöpü kadar değeri bulunmuyor. Kereste fabrikalarının, çiftliklerin, madenlerin ve mezbahaların güçlü sahiplerinin yerel yönetim, polis ve aklınıza gelebilecek diğer tüm resmî kurumlarla derin bağlantıları vardır. Bu bölgeler seyrek nüfuslu olduğu için herkesin birbirini tanıdığını, ne olduğunu bildiğini ama kimsenin bir şey “görmediğini, duymadığını” söylemek yanlış olmayacaktır. Okumaya devam et Amazon Ormanlarında Cinayet