Amerika Birleşik Devletleri’nde “Kızıl Tehlike”nin Tarihi- İkinci Bölüm. 

Giriş Amerika Birleşik Devletleri’nde “Kızıl Tehlike”nin Tarihi” başlıklı yazı dizisinin ikinci bölümünü sunuyorum. Yazının ilk bölümünde 1917 Sovyet Devrimi sonrasında ABD’de gelişen “kızıl tehlike”nin veya diğer bir deyişle “komünizm korkusunun” nasıl filizlendiğine ve Amerika Birleşik Devletleri siyasal aygıtının bu “tehlikeye” karşı olan reflekslerine değinilmiştir. 1946 yılından itibaren “kızıl tehlike”, ABD iç politika gündeminin ilk sıralarına yükselmiş, ardından da “soğuk savaş” adı altında dış politikanın anti-komünist ve emperyal biçimlenişine vesile olmuştur. 1946 yılı “kızıl tehlike”ye karşı olan korkunun zirveye çıktığı tarihtir. Bu zirvenin … Okumaya devam et Amerika Birleşik Devletleri’nde “Kızıl Tehlike”nin Tarihi- İkinci Bölüm. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde “Kızıl Tehlike”nin Tarihi

Amerika Birleşik Devletleri’nde komünizm korkusunu ifade etmek için kullanılan “kızıl tehlike” deyimi, 1917 Sovyet Devrimi sonrasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazı dizisi ABD’de “kızıl tehlikenin” gelişme sürecinin ana hatlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Okumaya devam et Amerika Birleşik Devletleri’nde “Kızıl Tehlike”nin Tarihi