DEİST…

 

Yaşar Nuri Öztürk için…

Nevi şahsına münhasır bir kişi olduğuna hiç şüphe yok. Son olarak doğduğu gün ölerek bir kez daha tescilledi bunu. Onun hakkında toplumun her kesiminden farklı sesler yükseliyor. Ölümünü yerine konamaz bir kayıp olarak görenler, aynı fikirde olmasa bile saygı duyanlar, bu yüzden “ışıklar içinde uyusun” diyenler ve cenaze namazı kılınmaması gereken bir kâfir olarak görenlerin mesajları sosyal medyayı sallıyor. Tabii ki tanıyorsunuz, Yaşar Nuri Öztürk. Yazdığı kitapları üst üste koysanız erişkin bir insan boyuna gelir, ilahiyatçı, İslam felsefesi uzmanı, öğretim üyesi, dekan, eski milletvekili ve hatta siyasi parti genel başkanlığı yapmış, her parmağında üçer beşer marifet olan bir zat-ı muhterem.

Çalışkan, azimli, tuttuğunu koparan, kendi alanında oldukça donanımlı bir kişilik Yaşar Nuri Öztürk. Dilinin sivriliği malum, 2013 yılında Saba Tümer’le yaptığı bir televizyon programı nedeniyle RTÜK “Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Show TV’ye 196 bin 207 TL ceza verir. Halk TV’de Uğur Dündar’ın konuğu olan Yaşar Nuri Öztürk ve Müjdat Gezen’ in söyleşisinde ise diyalog şöyle gelişir.

“milletin a.. koyanların ben a.. koyacağım” der Yaşar Nuri Öztürk.

“ben yorgunum benim için de koy” diye cevap verir Müjdat Gezen.

Yaşar Nuri Öztürk’ün halkın belli bir kesimi tarafından çok sevilmesinin nedenleri arasındaki belki en önemli sebep radikal İslam’a karşı olan uzlaşmaz duruşudur. “Allah sadece Arapça mı biliyor” sorusunu soran Öztürk, “Ne dediğini anlamadan namaz kılanlar lanetlenmiştir. Ne dediğini anlamadan namaz kılanları lanetleyen, Kur’an’dır.” demektedir. Yaşar Nuri Öztürk iki cepheye, yani hem radikal hem de piyasa İslamı’na yüklenir. Radikal İslam’ın ana mottosu şeriattır ve öncelikle şeriat isteyenlere sataşır Öztürk.

“Şeriat isterük, tarih boyunca Allah’ın dinini paravan yaparak egolarının hırsına tatmin arayanların sloganıdır. Neden Kuran ve İslam istemezler, hatta böyle bir istekten rahatsız olurlar? Çünkü İslam istediniz mi, örfleri din diye ortaya süremezsiniz. Kuran yolunuzu keser.”

Öztürk, “şeriat beşeri ve izafi bir kavram ve kurumdur” der ve referans olarak Kuran’ı gösterir.

Piyasa İslamı ise ona göre emperyalizmin emrindedir. Küreselleşmeyi “post modern sömürgecilik” olarak tanımlayan Öztürk, tek çıkış yolu olarak Atatürk etrafında kenetlenmiş ulus devleti işaret eder.

“Oysaki bugün ulus devlet, ülke nimetlerinin, dışarıdan gelen ve halkı güdenler için değil, ülkenin içindeki sahipler ve sakinler için kullanımını öne çıkaran devlet demektir. Bu sahip ve sakinlerin ırkı, rengi, dili, dini, deseni hiç önemli değildir.”

Yaşar Nuri Öztürk Kuran’ı referans göstererek laikliği savunur, özgürlükçüdür; ancak yıllar içinde gitgide deistlerle flört eder hale gelmiştir. Deizmi, “Allah’a iman eden ama dinlere inanmayan bir felsefî mezheptir” diye tanımlar.

“Deizm, Allah’a imanda samimi olan, bu samimiyetin bir icabı olarak engizisyon zihni-yetine savaş açan insanların yoludur. Deizm, dinci riyakârlığa karşı bir sığınak gibi telakki edildi. Eğer Allah’a imanda samimiyete bir anlam veriyorsak gelecek zamanların başvurulan çıkış yolunun da deizm olacağını söyleyebiliriz.

Yaşar Nuri Öztürk açıkça itiraf etmese de İslamiyet’ten umudunu kesmiştir.

 “Şu gerçeğin altını çizmeliyiz: Deizm, dine karşı değil, ateizme karşı ortaya çıktı. Din adı altında insanlığı ateizme sürükleyen dinci zorbalığın yıkımını durdurmanın başka bir yolu yoktu. Çünkü dinci zorbalar, ortada, Allah’ın iradesinden çıktığı şekliyle bir din bırakmamışlardı. Akla saygılı, haysiyetli, riyadan uzak insanlar ya ateist olacaklardı yahut da deist.”

İslam’ın günümüzdeki uygulamalarını şiddetle eleştiren Yaşar Nuri Öztürk, referansı Kuran olan bir inanç bütünlüğü kurmak istemiştir.  Her ne kadar Kuran’ı esas aldığını iddia etse de, pagan kökenli reenkarnasyon fikrini ahiretle birleştirmesi onun İslam’dan kopuşuna işaret etmektedir.

“Ben reenkarnasyonun, büyük dinlerdeki ahiret inancının bir işleyişi olduğunu düşünüyorum. Ve hayatın en muhteşem gerçeklerinden biridir bana göre reenkarnasyon.”

Yaşar Nuri Öztürk’ün toplumdaki “din bu değil” inancını desteklemeye hatta pekiştirmeye çalıştığı açıktır. Yıllar boyunca ileri sürdüğü fikirleriyle, İslam’ın şartlarını yerine getirmeyen ama İslam’dan veya Tanrı inancından da kopamayan insanların duygu ve düşüncelerini beslemiştir. Öztürk’ün İslam’ın akla dayalı olduğu iddiası, gerçekte vahiy ve nas üzerine kurulu İslam’a açıkça meydan okumaktır. Çünkü insan aklına uygun olabilecek bir din kavramının İslam’daki karşılığı şirktir. Yaşar Nuri Öztürk’ün son yıllardaki deizmle olan ilişkisinin muhtemel sebebi de budur.

Yaşar Nuri Öztürk’ün emperyalizme direnme ve bağımsızlık yolu olarak gösterdiği güçlü ulus devlet fikri, giderek sağ politikalardan beslenmektedir. 20. yüzyıl başında işgale dayalı emperyalist sömürüye karşı ulus devleti savunmak kaçınılmazdı. Ulus devleti kurar, sınırlarınızı çizer ve emperyalistleri kapı dışına koyarsınız. Ya sonra; içeride kurduğunuz düzen, er veya geç küresel anonim şirketler tarafından şekillenir. Ulus devlet, çizilecek sınırlar içinde kurulur. Peki, sınırları kim çizer, ezilen ulusun yoksul halkları mı?  Hayır, sınırlar savaşlarla çizilir, o savaşlar emperyalizmin “kim daha çok yutacak” kavgasının coğrafyasal sembolü olur, uğruna dökülen kan ise daima yoksulların kanıdır.

Yaşar Nuri Öztürk’ün ölümünün ardından siyasal İslam cenahının sesini yükseltmesi kaçınılmazdı. Yeni Akit Gazetesi manşetten soruyor.

“Namaz bu ümmetin başına bela edilmiştir” diyenleri savunarak haddi aşan sosyete ilahiyatçısı(!) Yaşar Nuri Öztürk ölmüş… Cenaze namazı kılınacak mı şimdi bu adamın; merak ediyoruz ve bunu sormak hakkımız!

Bekir Coşkun Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde Yaşar Nuri Öztürk’e sahip çıkıyordu.

“Günah örtü ile örtülmez” derdi hocam…

“Din akıl mantık işi değildir” diyenlere “Din akıl mantık işidir” derdi…

Senin gibi bağnaz…

Cahil…

Yobaz değildi…”

Uğur Dündar “Yaşar Nuri Hoca ölümsüzlüğü seçenlerdendir…” diyerek duygulu ama görüşleri konusunda fikir ve bilgi vermeyen bir yazı yazmış köşesinde. Nedir, Uğur Dündar’ın aktardığı bir cümle oldukça önemli, aynen aktarıyorum.

“Hastalığı sırasında Hoca’yı en çok üzen olayı da bu sohbet sırasında öğrenmiş oldum. Meğer savcılar, Halk Arenası programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle, yatakta sağdan sola dönecek mecali kalmayan bu dünya çapındaki bilim insanını ifade vermeye çağırmışlar.”

Yaşar Nuri Öztürk, ilahiyatçı ve İslam felsefesi uzmanıdır. ABD’deki 11 Eylül saldırıları, onu radikal İslam tehdidine karşı durabilmek için siyasete yöneltmiş, CHP milletvekili olmuş, kısa süre sonra CHP’den istifa etmiştir. 2005 yılında kurduğu Halkın Yükseliş Partisi’nin başına geçer. HYP,  “Sağ/sol” ideolojik yönelimlerinden uzak, Atatürkçü ve sosyal demokrasiyi savunan” bir çizgi izler. Parti tüzüğü ise sol görünümlü ama merkez sağ bir rolü üstlenmiş görünümündedir.

“Halkın Yükselişi Partisi, ideolojik eksenli değil, insan merkezli olan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın hükümleri çerçevesinde, özellikle 2.maddesindeki talep istikametinde bir sosyal demokrasiyi benimseyen, ‘yenilikçi sosyal piyasa modeli’ni yani ‘stratejik planlamalara dayalı serbest piyasa ekonomisi’ni esas alan bir siyasal partidir”

Bir siyasal oluşumun sol cenah içerisinde olduğunu gösteren en önemli işaret emek/sermaye ve toplum/devlet ilişkilerindeki duruşudur. Yaşar Nuri Öztürk’ün siyasal İslam’a kapılarını kapatıp serbest piyasa ekonomisini savunan tutumu ona sandıkta şans vermemiştir. Avrupa’nın Hristiyan Demokrat Partileri’ne benzer muhafazakâr, laik, ulusalcı, sosyal demokrat bir parti anlayışının ülkemizde karşılığı olmadığı anlaşılmaktadır. Öztürk, 2009 yılında parti genel başkanlığından istifa etmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk’ün ülkemizde yükselen yobaz yükselişe karşı duruşu önemlidir. Bir genç kıza evlenmesi için “tutucu bir dindar değil aydınlık fikirli bir ateisti” tavsiye etmesi, bir televizyon programında “insanlık komünizme dönecektir. Marx ve Engels insanlık tarihinin en namuslu ve büyük adamlarındandır”  şeklindeki açıklamaları kendini oldukça aştığını göstermektedir. Nedir, kanımca Yaşar Nuri Öztürk ölümünden sonra genç ilahiyatçı ve İslam felsefesi alanındaki “sahih” bilim adamlarına önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Çünkü Yaşar Hoca kendini deist olarak tanımlamasa da, giderek deizmi savunur hale gelişindeki “yoldaki işaretler”, eserlerinin dikkatle incelenmesiyle aydınlatılmalıdır. Yaşar Nuri Öztürk’ün açıklamaya, geliştirmeye ömrünün yetmediğini düşündüğüm “yoldaki işaretleri” incelemek genç akademisyenler için onurlu ve sorumlu bir görev addedilmelidir. Aydınlıkta uyumayı sever miydi bilmem, bizim mahallede gelenek olmuş, ışıklar içinde uyusun…

 

 

KAYNAKLAR

 

1-   http://www.radikal.com.tr/hayat/rtukten-saba-tumere-yasar-nuri-ozturk-cezasi-1117512/

2-   Yaşar Nuri Öztürk, Ne dediğini anlamadan namaz kılanlar lanetlenmiştir, İlk Kurşun Gazetesi, 28 Ağustos 2014.

3-   http://www.memleket.com.tr/halk-tvde-yasar-nuri-ozturkle-mujdat-gezenin-kufur-yarisi-738144h.htm

4-   Yaşar Nuri Öztürk, Her Komünist Ateist Değildir, İlk Kurşun Gazetesi, 4 Eylül 2014.

5-   Yaşar Nuri Öztürk, Küreselleşme Ama Hangisi, Aydınlık Gazetesi, 21 Aralık 2015

6-   Yaşar Nuri Öztürk, İslam ve İrtica, Hürriyet Gazetesi, 29 Aralık 1999

7-   Uğur Dündar, Hakkını helal et değerli Yaşar Nuri Öztürk Hocam…, Sözcü Gazetesi, 24 Haziran 2016

8-   http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/556733/Yasar_Nuri_Ozturk_son_yolculuguna_ugurlandi.html#

9-   https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=p_QP0U2lBwY&app=desktop

10-   http://www.yeniakit.com.tr/haber/yasar-nuri-ozturkun-cenaze-namazi-kilinacak-mi-187668.html

11-   Bekir Coşkun, Hocam Öldü, Sözcü Gazetesi, 24 Haziran 2016

12-  http://www.hyp.org.tr/

13- Kaan Arslanoğlu, Yaşar Nuri Hoca’nın solakları, salakları, Sol Haber, 25 Mayıs 2012

14- Yaşar Nuri Öztürk, Tanrı’dan Başka İnsanüstü Tanımayan İnanç Deizm, Yeni Boyut Yayınevi, 2015

15- Wikipedi

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s